HUOLET PUHEEKSI -Teot tukemaan hyvää huomista.

- Haasteista ja ongelmatilanteista puhuminen on haastavaa, joskus ulkopuolinen apu on kaikkien eduksi.

-Huolet puheeksi- Keskittyy kahteen erilliseen teemaan. Toinen on työtiimien sparraukseen ja kehittämiseen keskittynyt -teema, jossa otetaan huolet puheeksi ja yhdessä kartoitetaan voimavaroja ja niiden mahdollistamia keinoja paremmin voivaan työtiimiin. Tavoitteena saada uusia toimintamalleja ja ajatusmalleja, joiden avulla työtiimi voi paremmin. Tämän myötä työtiimit ovat myös kustannustehokkaampia.

Tämä teema sopii yhteisöille, yrityksille joissa esimerkiksi kasvun luomia haasteita, tai muuten työtiimin ja johtoportaan välistä kommunikointiin liittyvää haastetta.


Toinen on Kiusaamiseen keskittynyt - Huolet puheeksi -Teema.

Tässä keskitytään kiusaamiseen, lähtökohtiin, pitkän ja -lyhyen aikavälin seurauksiin. Vaihtoehtoisia rooleja, kuka kiusaa ja miksi? Tässä teemassa nostetaan huolet puheiksi, tavoitteena nostaa kiusaajille ymmärrystä tekojen vakavuudesta, sekä voimaannuttaa kiusauksen kohteeksi joutunutta.

Tässä kartoitamme yhdessä mitä kiusaaminen on, millaisia muotoja kiusaamiseen sisältyy ja miltä tämä voi tuntua kiusatusta. Käymme läpi myös mitkä seikat johtavat kiusaamiseen sekä rohkaisevat kiusaajaa.

Tämä teema sopii koulujen oppilaille, vanhemmille, opettajille, sekä mm. Seurojen ja yhteisöjen toimihenkilöille.

Työtiimien kommunikointi kuntoon

Työtiimien pulmallisia tilanteita voivat olla esimerkiksi erilaiset asenteet, toimintamallit, yksittäisen ihmisen käytös työtiimissä ja näin ollen yhtenäisten toimintamallien hioutuminen tehokkaaksi työtiimiksi on haasteellista. Mikäli töihin meno ihmisellä jo ahdistaa niin hänen työpanoksensa ei välttämättä ole sitä mitä työnantaja odottaa.

Käyttämämme menetelmät perustuu kolmeen osa-alueeseen:

  • Moraalinen päättelykyky

  • Sosiaaliset taidot

  • Aggressiivinen käytös

Arnold Goldstein ja Barry Glick ovat työstäneet tätä menetelmää jo 1980 -luvulta lähtien ja tätä menetelmää on käytetty Suomessa eri palvelumuodoissa jo 2000 -luvun alusta.

Me olemme tuoneet tämän menetelmän yritysmaailmaan palvelemaan yrityksiä ja heidän henkilöstöään vuonna 2017. Tiimien sparraaja on tällä hetkellä ainoa yrityskentällä, jolla on ART -ohjaaja koulutus ja työskentelee yritysten parissa.

Työtiimien sparraus tapahtuu täysin tiimien jäsenten voimavaroilla ja vahvuuksilla, joilla heikkouksia voidaan vahvistaa. Me emme näin ollen tule sanelemaan mitä täytyisi tehdä vaan yhdessä tehdään tavoitteita ja kehitetään keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tämä tiimien sparraus on kalvosulkeisilta vapaa. Pari sivua saattaa fläppitaululle tulla tekstiä kuitenkin.

Tämän rennompaa tiimien sparrausta ei Suomessa ole. Tästä ei puutu huumori eikä nauru, vaikka vakavan asian äärellä olemmekin.


Huoli kiusaamisesta puheeksi

Kiusaamisella on monta eri muotoa, kaikkea kiusaamiseen liittyvää ei välttämättä huomaa. Kiusaaminen ei ole pelkästään fyysistä tai verbaalista.

Yleensä kiusaamiseen puututaan myöhään ja keskitytään itse kiusaamiseen, mutta onko kurkistettu mitä kiusaamisen takaa löytyy?


Tässä huolet puheeksi -Teemassa lähdetäänkin yhdessä puhumaan kiusamisesta, sen vaikutuksesta. Kartoitamme myös lähtökohtia, sekä seurauksia. Tavoitteena on herättää ajatuksia sekä kiusaajassa, että kiusatussa ja luomaan kykyä toimia vaihtoehtoisesti.


Tärkeää on myös luoda erilaisia näkökulmia kiusaamiseen ja saada tämän myötä myös keinoja havainnoida kiusaamista aiempaa aikaisemmin.

Kuka puhuu?

Teemojen puhujana toimii Janne. 

Janne on toiminut ohjaajana, sekä esimiehenä lastensuojelualalla. Ravintola-alalla palveluiden tuottajana, sekä audiolaitteiden maahantuojan palveluksessa, myös ulkomailla avannut Suomalaiselle yritykselle toimipisteen maahantuontia varten.

Janne on esiintynyt erilaisissa tapahtumissa juontajana, laulajana, sekä esiintyjänä tuhansia kertoja ja tämä esiintymistaito näkyy myös teemoja toteuttaessa.  Teemojen toteuttamiseen ei kirjoiteta valmista käsikirjoitusta tai sukelleta "kalvosulkeisiin" vaan keskitytään interaktiivisesti keskustelemaan huolesta ja tehdään muistiinpanoja esiintulevista huolista, epäkohdista, voimavaroista ja mahdollisista uusista toimintamalleista. Näistä lähdetään yhdessä rakentamaan toimintamalleja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tämä antaa myös kuulijalle mahdollisuuden osallistua ja tämän myötä ylläpitää kiinnostusta asiaan, vaikka aiheet ovat raskaita, näistä voidaan puhua läsnäolijoiden jaksamisentason mukaisesti, huomioiden käsiteltävien asioiden raskauden ja kuulijoiden iän, kyvyn vastaanottaa ja käsitellä asioita.