Spiikkeri - Palvelut

Koulukiusaamisen karut taustat ja seuraukset

Koulukiusaaminen on ollut pitkään esillä oleva ongelmatilanne. Spiikkeri tarjoaa koulukiusaamiseen keskittyvää kasvatuksellista puhetta nuorille.
Tässä puhetilaisuudessa käydään avoimesti läpi, mitä taustalla voi olla, mihin se voi pahimmillaan johtaa. Tarkoituksena on herättää ajatuksia, keskustella nuorten kanssa yhdessä ja saada ymmärtämään mitä kaikkea kiusaaminen voi todellisuudessa olla.Tavoitteena on siis vuorovaikutuksellinen tilanne, jossa kuulijat ovat osallisia keskusteluun.

Tämän palvelun tavoitteena on ennaltaehkäistä koulukiusaamista ja pyrkiä herättämään ajatuksia kuinka voi itse olla osa turvallista ja mukavaa koulua.


Ongelmatilanteiden kartoitus
Useasti yhteisöissä ongelmatilanteet ovat lähtöisin pienistä asioista, jotka ajanmyötä ovat aiheuttaneet haasteita.
Pitkällä aikavälillä haasteet kasvavat ja "lumipalloefekti" on havaittavissa.
Kun pääsemme haasteita aiheuttaviin kohtiin käsiksi, voidaan avoimesti lähteä yhdessä rakentamaan korjaavia toimenpiteitä ja luoda yhdessä tavoitteet.
Näin voimme lisätä yhteisön vuorovaikutuksellisuutta ,parantaen näin myös mukavuutta esimerkiksi työoloissa, jolloin myös työ- tehokkuus paranee.


Ongelmatilanteiden ratkaisuMetodimme tukee myös ratkaisun hakua ongelmatilanteisiin. Toisinaan ongelmatilanteita pyritään ratkaisemaan niin sanotulla "paketti ratkaisulla" , jossa työryhmä on laatinut sopimuspaketin. Tämä työryhmä koostuu kaikista osallistuneista henkilöistä, joiden esille tuomien haasteiden voittamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi on yhdessä luotu erilaisia toimintamalleja.

Ratkaisun haku


Haasteellisia tilanteita työtiimissä ja muutoksia tarvitaan. Kartoitamme tiimin kykyä ja vahvuuksia, joiden perusteella yhdessä voimme rakentaa tiimiin uusia toimintamalleja ja asettaa näiden kautta tavoitteet kohti parempaa ja tehokkaampaa huomista.

Työtiimien Sparraus

Tavoitteena ennaltaehkäistä työtiimien, tai yrityksen henkilöstön sisäisten haasteiden eskaloitumista.


Mihin työtiimien sparraus perustuu?

Käyttämämme menetelmät perustuu kolmeen osa-alueeseen:

  • Moraalinen päättelykyky

  • Sosiaaliset taidot

  • Aggressiivinen käytös

Arnold Goldstein ja Barry Glick ovat työstäneet tätä menetelmää jo 1980 -luvulta lähtien ja tätä menetelmää on käytetty Suomessa eri palvelumuodoissa jo 2000 -luvun alusta.

Me olemme tuoneet tämän menetelmän yritysmaailmaan palvelemaan yrityksiä ja heidän henkilöstöään vuodesta 2017 alkaen.  Tiimien sparraaja on tällä hetkellä ainoa yrityskentällä toimiva ART (Aggression Replacement Treatment) -ohjaaja.

Työtiimien sparraus tapahtuu täysin tiimien jäsenten voimavaroilla ja vahvuuksilla, joilla heikkouksia voidaan tukea ja vahvistaa. Me emme näin ollen tule sanelemaan mitä täytyisi tehdä, vaan temme yhdessä toimintamalleja, tavoitteita ja kehitetään keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tämä Metodimme keskittyy vuorovaikutukseen ja askel kerrallaan edistymiseen niin ongelmatilanteiden ratkaisuissa kuin haasteiden kohtaamisessakin.

Tämän rennompaa tiimien sparrausta ei Suomessa ole. Tästä ei puutu huumori eikä nauru, vaikka vakavan asian äärellä olemmekin.

Työtiimien sparraukseen kannattaa varata aikaa osallistujamäärästä riippuen vähintäänkin 2-4tuntia.